wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

  • Pleiades largekl
  • Start

Wat is de Werkgemeenschap van Astrologen?

Naam en profiel


WvA staat voor onze Werkgemeenschap van Astrologen. We bieden een open platform voor eenieder die zodanig geïnteresseerd is in astrologie, dat hij of zij deze wil inzetten voor eigen en/of andermans persoonlijke groei.

De WvA heeft in de loop der jaren aan de hand van een breed esoterisch gedachtegoed een consistente en heldere astrologische systematiek ontwikkeld. Daarin hebben we de algemene menselijke ontwikkeling en, onder meer, de psychologie betrokken. (Zie onder Publicaties, het WvA-systeem).

De WvA bevordert studie, onderzoek en uitwisseling in de astrologie en aanverwante onderwerpen, om het inzicht in onszelf en anderen te helpen ontwikkelen en verdiepen. (Zie onder Wat doet de WvA en Opleidingen).

De astrologie als levensleer, of astrosofie, gaat er vanuit dat het heelal een geordend geheel is. De verschijnselen daarin veranderen voortdurend maar zijn onlosmakelijk en interactief met elkaar verbonden. Astologie is de universele (symbolen)taal waarin deze ordening in verbondenheid wordt uitgedrukt.

Astrologie is daarmee een krachtig middel om begrip te krijgen van deze Universele Wetten en hun werking. Hierdoor kan inzicht  worden verworven in de samenhang tussen de kosmische en onze persoonlijke processen.

Horoscopie is de praktische toepassing van de astrologie voor de berekening en de duiding van het unieke karakter van elk tijd-ruimtelijk verschijnsel. Zij levert dus ook een horoscoop of groeimodel van ons als mens bij onze geboorte. Dit model toont enerzijds de blauwdruk van de oergrond van ons bestaan en anderzijds de persoonlijke dynamiek van ons leven vanaf het moment van geboorte.

In de WvA werken we, zowel voor de techniek als voor de duiding van dat horoscoopmodel, vanuit één grondgedachte. Deze is neergelegd in het APC(Ascendantpunt-Parallel-Cirkel)-systeem, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door Theo Ram sr. en anderen in de School van Ram.
(Zie onder historie)
Dit systeem vertaalt de aardse datum, tijd en plaats van een geboorte, gebeurtenis, vraag of ander verschijnsel, op een geheel eigen manier naar de kosmische situatie van dat moment.

Zin om als beginner of als gevorderde deel te nemen aan onze gemeenschap? Je bent van harte welkom!
(Zie onder Adressen).

(zie onder Publicaties, het WvA-systeem).Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl