wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

  • Pleiades largekl

Bijeenkomsten


De bijeenkomsten in het werkseizoen 2016-2017 worden in principe gepland voor elke tweede zaterdag van de maand. Het programma van elke bijeenkomst is tijdig op deze website te vinden. Donateurs ontvangen hiervoor ook een schriftelijke uitnodiging. De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw de Schaapskooi op het terrein van de Vituskerk, Emmastraat 7 in Hliversum van 14.00 tot 17.00u. Voor donateurs zijn de bijeenkomsten gratis belangstellenden betalen 7,50 euro.

Als u inhoudelijke vragen over astrologie hebt, kunt u die aangeven via het Forum. Bij voldoende vragen zullen wij nagaan of het mogelijk is om een vragenmiddag voor donateurs te organiseren.


Voor uw agenda kunt u alvast rekening houden met de volgende zaterdagen:

- Zaterdag 13 mei: Regio- Donateursdag

- Zaterdag 14 oktober: Lezing door Theo Ram met de titel "De School van Ram langs de maatlat"


De meest recente bijeenkomst(en):

- Zaterdag 11 maart: De stand van Eris in de horoscoop
De samenvatting van deze werkbijeenkomst staat op het Forum

- Zaterdag 11 februari: De kwaliteit van de tijd

- Zaterdag 14 januari 2017

De samenvatting van deze werkbijeenkomst staat op het Forum

- Zaterdag 12 november: planeet(kracht) Mars
Samenvatting van de WvA werkbijeenkomst nov. 2016

- Zaterdag 8 oktober: planeet(kracht) Venus
Samenvatting werkbijeenkomst oktober 2016Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl