wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

 • Pleiades largekl

Antiquarisch

In de loop der jaren zijn vele publicaties verschenen van de hand van WvA-astrologen. Een aantal hiervan is in de boekhandel te koop; andere zijn nog antiquarisch te verkrijgen.


Bibliotheek

Donateurs van de WvA kunnen gebruik maken van de bibliotheek van de stichting, waarin naast werken over astrologie ook werken te vinden zijn over onderwerpen die zijdelings met de astrologie te maken hebben. (zie adressen)

Nieuwere publicaties

Veel andere geschriften zijn uitgegeven in eigen beheer. Artikelen uit het tijdschrift URANIA, en volledige nummers in PDF-formaat vindt u onder Urania.

 • J.C. Bakker, J. Bankert, mw. P. Schreurs, Syllabus Astro - Techniek, 1985, Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht, 1e druk
 
 • Th.J.J. Ram, Psychologische astrologie, 1949, Becht, Amsterdam, 2e druk (!)
 
 • Ir.C.J. Snijders, Beginselen der astrologie, Amsterdam, Becht, Amsterdam, 1940
 
 • E.I.K. Esser, H. Cosman en J.C. Bakker, Astrologie, Strengholt, Naarden, 1977 (onlangs opnieuw uitgegeven als Astrologie van A-Z)
 
 • L. van Zanen, Mens als middelpunt: een astrologische visie, Hilarion, Nijmegen, 1982
 
 • Ir.C.J. Snijders, Astrologie als levensbeschouwing, Nederlands Astrologsch Genootschap, [z.p., z.j.]
 
 • T. Damen, De menselijke levensweg, Demeter, Nijmegen, 1987
 
 • A.E. Thierens, Cosmologie: elementen der praktische astrologie, Luctor et Emergo, Den Haag, 1911
 
 • A.E. Thierens, Cosmologie: elementen der esoterische astrologie, Luctor et Emergo, Den Haag, 1933
 
 • L.Knegt, Uurhoek- en vragenastrologie, Becht, Amsterdam, [z.j.]
 
 • L.Knegt, Astrologie, wetenschappelijke techniek, Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, Amsterdam,1928
 

Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl