WvALogo.png


Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie - een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

Bijeenkomsten

De WvA organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten. Dan wordt een lezing gegeven of er wordt samen een horoscoop geduid. Deze bijeenkomsten zijn zowel leerzaam als plezierig. De bijeenkomsten  worden in principe gepland voor elke tweede zaterdag van de maand. Het programma van elke bijeenkomst is tijdig op deze website te vinden. Donateurs ontvangen hiervoor ook een schriftelijke uitnodiging. De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw de Schaapskooi of het Annagebouw op het terrein van de Vituskerk, Emmastraat 7 in Hliversum van 14.00 tot 17.00u. Voor donateurs zijn de bijeenkomsten gratis belangstellenden betalen  € 7,50. Vanaf maart 2024 zijn de bijeenkomsten ook via Zoom bij te wonen.

Als u inhoudelijke vragen over astrologie hebt, kunt u die aangeven via het Forum. Bij voldoende vragen zullen wij nagaan of het mogelijk is om een vragenmiddag voor donateurs te organiseren.

Volgende bijeenkomst 2024

9 maart 2024            Jaap Bankert: de psychologie van Trump en Biden

Op 5 november 2024 vinden voor de 60-ste keer de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Het lijkt voor de tweede achtereenvolgende keer te gaan tussen Donald Trump en Joe Biden. Na de 6e januari 2021 waarbij Trump bijna een staatsgreep realiseerde nadat hij nipt de verkiezingen van 2020 had verloren, lijkt het nu spannender dan ooit te worden. Overleeft Trump alle rechtszaken die de komende maanden tegen hem lopen? Weet Biden voldoende vertrouwen te krijgen ondanks dat zijn populariteit momenteel op een dieptepunt is? Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heuse politieke thriller.

Op 9 maart a.s. zal de bijeenkomst het karakter hebben van een werkbijeenkomst, waarbij we met elkaar de psychologie zullen proberen te doorgronden van deze twee heren. Aansluitend zullen we ingaan op de actuele planeetstanden in connectie met beide geboortehoroscopen. De komende maanden kunt u dan eventueel zelf de actuele ontwikkelingen in Amerika verder volgen aan de hand van onze astrologische bevindingen.  

Ter voorbereiding op de bijeenkomst van 9 maart a.s. hierbij de volgende vragen:

  1. Wat is in eerste oogopslag de meest pregnante horoscoopfactor in de radix van Trump? Zelfde vraag voor Biden.
  2. Waar vindt u in de radix van Trump zijn verkiezingsslogan “Make America Great Again” terug?  Biden staat bekend om zijn versprekingen. Waar vindt u dat terug in de radix?
  3. Als u de mens Trump zou moeten omschrijven in enkele zinnen, welke 5 trefwoorden zou u dan in ieder geval willen noemen? Zelfde vraag voor Biden.

Hierbij de informatie over de horoscopen die centraal zullen staan op 9 maart a.s. 

Donald Trump, geboren op 14 juni 1946 om 10.54 uur = 14.54 uur UT, te New York (NY) USA (73⁰49’WL – 40⁰42’NB).   Ascendant = 29⁰58’ Leo, MC = 24⁰21’Taurus

Joe Biden, geboren op 20 november 1942 om 08.30 uur = 12.30 uur UT, te Scranton (PA) USA (75⁰40’WL – 41⁰25’NB).   Ascendant = 3⁰11’Sagittarius, MC = 19⁰54’Virgo

Totale Zonsverduistering op 8 april 2024 om 12.18 uur = 18.18 uur UT, te Nazas in Mexico (103⁰52’WL - 25⁰14’NB). Ascendant = 17⁰46’Cancer, MC = 8⁰51’Aries

Eerdere bijeenkomsten  

10 februari 2024       Theo Verwijst: Horoscoopduiding
 Annie M.G. Schmidt
Wie heeft niet in zijn kinderjaren een boekje van haar hand gelezen? Wie kent niet (vaak zonder het te weten) een gedicht of lied van Annie M.G. Schmidt? Of een televisieprogramma? Al is Annie M.G. Schmidt al enige jaren overleden, haar werk is nog overal levend. In deze werkbijeenkomst komen de belangrijkste elementen in de horoscoop van haar aan de orde. Aan de hand van haar geboortehoroscoop gaan we ons een beeld vormen van de mens achter deze horoscoop.  Na de pauze laat Theo haar secundair progressieve horoscoop zien - deze geeft vaak treffend weer welke levensthema’s op enig moment aan de orde zijn.  Theo experimenteert ook nog met een verwante manier om primaire directies in beeld te krijgen. Als hier nog aanleiding en tijd voor beschikbaar is, sluiten we daarmee de middag af. Praat mee, dan maken we er samen een boeiende middag van! Genodigden ontvangen per mail de horoscoopgegevens.

13 januari 2024         Paula Schreurs: Het vrije identificatievermogen v.d. astroloog

Om een horoscoop goed te kunnen begrijpen hebben we uiteraard onze astrologische vakkennis en enig psychologisch inzicht nodig. Maar voor een allereerste ingang naar de figuur moet juist ons eigen vermogen tot vrije-identificatie-met-een-ander goed inzetbaar zijn. Dit vermogen bevindt zich in ieder van ons, op Ego-niveau. Goed beschouwd ligt hier het beginpunt van ons duidingswerk. De vraag is nu:  Hoe kunnen we dit vermogen in onszelf vrijmaken, en beschikbaar krijgen voorn ons werk naar een ander? Deze middag gaat Paula deze vraag met ons verkennend  bespreken.

11 november 2023       Kris Derboven        Thema: Leonardo da VinciLeonardo da Vinci: heldere chaoot, verborgen pionier, ongebreideld genie.
“1452: Mij is een kleinzoon geboren, de zoon van mijn zoon Ser Piero, op de 15de dag van april, een zaterdag, in het derde uur van de nacht. Hij draagt de naam Leonardo.”
Dat schreef Antonio, de grootvader van de jongen, eigenhandig, wat hij overigens zelden deed, onderaan de laatste bladzijde van een aantekenboek dat nog van zijn eigen grootvader was geweest.
Leonardo da VinciDie kleinzoon groeide uit tot een geniale kunstschilder, beeldhouwer, uitvinder, (militair) ingenieur, architect, filosoof, componist, natuurkundige, scheikundige, anatomist, producer van spektakelstukken en schrijver tijdens de Italiaanse renaissance. We gaan in deze bijeenkomst de horoscoop van Leonardo duiden, en nagaan of en hoe die duiding strookt met wat de biografen over hem schreven.
Leonardo heeft ascendant Boogschutter, en Jupiter, Heer 1, staat in sector 3 in Vissen, vierkant met de ascendant en conjunct met de Vissenmaan. Een sterke H6 staat geaspecteerd op H1 en Maan.
Hij was een haastige planner, ziet overal projecten, werkt die uit in notities, en doet dat oeverloos. Hij legt nl. overal verbanden, en werkt die verbanden weer uit. Zijn oorspronkelijke doel meandert en de grote lijn breekt op in kleine lijntjes. Hij wordt bekoord door de eindeloze correlaties en samenhang die hij ontdekt. Hij is chaotisch, heeft geen structuur in zijn aantekeningen – maar is tegelijkertijd zeer gedetailleerd en gefocust op kleinigheden.
Opgelet! De gegevens om de horoscoop te berekenen zijn: 23 april 1452 te Vinci, Italië, om 20u 56m 20sec GMT (UTC). Waarom dat zo is, wordt in de inleiding van de lezing duidelijk gemaakt.

14 oktober 2023       Rita Camphuijsen      Thema: Incarnatiecirkels 
In deze bijeenkomst geeft Rita Camphuijsen uitleg over de incarnatiecirkels, een kunstzinnig-astrologische uitwerking van het Subject bij iedere horoscoop. Als ervaren astroloog volgde Rita vele cursussen. Het deelnemen aan een cursus van Paula Schreurs in 1995 over het subject prikkelde haar drang naar visualisatie en het vinden van een middel om beter te kunnen werken met de abstracte begrippen. Ze ontwikkelde tekeningen, die de gedachten die Paula ontvouwde kunnen visualiseren. En daarbij kunnen helpen bij het duiden van een horoscoop. Ze is daarbij uiteindelijk gekomen tot het maken van een soort schema’s. Met behulp van de subject gegevens kunnen deze schema’s ingevuld worden en zo helpen bij het duidingsproces.
Daarbij gaat het om het mens als individu dat zich laat inspireren uit de collectieve tendensen en/of zich richt op het inwerken op de collectieve tendensen/waarden.
Haar schema’s kunnen het visueel mogelijk beter invoelbaar maken hoe dit bij iemand leeft. Ze heeft het in gesprekken met mensen ook kunnen gebruiken om beter te kunnen helder krijgen waar iemand “mee zit”.
In deze bijeenkomst vertelt zij er alles over.

8 april 2023             Karien van Deth         Thema: werkbijeenkomst
Zaterdag 8 april: werkbijeenkomst onder leiding van Karien van Deth
.In deze bijeenkomst bespreken we aan de hand van een aantal vragen de baby-horoscoop van een meisje. Wat is hier het kernprobleem? Hoe zal zij dit later oplossen? Wat zijn haar hulpbronnen? Wat zet ik in het verslag voor de ouders? En wil ik dat ook voor haarzelf maken?Ook de horoscoop bij geboorte een uur later gaan we bekijken - deze geeft een heel ander beeld.Kunnen we aan de hand van belangrijke horoscoopfactoren de geboortetijd scherper stellen?Genoeg stof voor een boeiende astrologische middag!
 

11 maart 2023         Kris Derboven        Thema: Horoscoop Aletta Jacobs
De tweede zaterdag van maart, op 11 maart, verzorgt Kris Derboven een lezing met zijn duiding van de horoscoop van Aletta Jacobs. Een inleidende toelichting van Kris: Wie was Aletta Jacobs (1854 - 1929)?
In een notendop: ze was de eerste vrouw in Nederland die een HBS (hogere burgerschool) bezocht, universitair onderwijs afrondde, die arts werd en die promoveerde. Ze stond 25 jaar aan het hoofd van de Vereniging voor VrouwenKiesrecht (VVK) in Nederland. De duiding:
aletta jacobs memory of the world unesco dfEerst leren we Dr. Jacobs wat beter kennen en vervolgens gaan we stukje bij beetje haar horoscoop onderzoeken. Dat doe ik op een nogal concrete en 'ambachtelijke' manier. Ik geef een stukje eigen duiding, tracht dat ook te onderbouwen met wat ik in de astrologische literatuur vind, en ga aansluitend op zoek naar bevestiging en herkenning in de biografieën. Het is dan toch telkens weer verrassend hoe dat gelijkloopt. Ik gebruik twee belangrijke bronnen: haar autobiografie en een biografie van Mineke Bosch, naast nog online gegevens van websites. In mijn aanpak worden geen hypothetische planeten gebruikt, en ook geen ware lengte. Maar de lezing is voldoende afgestemd op WvA-begrippen, en waar nodig licht ik eventuele verschillen toe.


14 januari 2023       Paula Schreurs       Thema: De slingergang
Zaterdag 14 januari 2023 heeft Paula Schreurs een lezing verzorgd over de “Slingergang”. De Slingergang werd al in de 50er jaren van de vorige eeuw beschreven door Ies de Beer. Later is er door meerdere mensen aan gewerkt en is deze visie verbreed. Paula gaat ons een beeld schetsen van deze "ontiwikkeling en wat zij leerde van haar leraren en hoe zij dit zelf ging gebruiken. De tekst van deze lezing komt beschikbaar.


Bijeenkomsten afgelopen jaren
 


2022 

Zaterdag 9 april:
Aan de slag met VULCANUS" ons astrologisch reken- en tekenprogramma
 met Theo Verwijst
Zaterdag 12 november 2022:
Uiteenzetting over het gebruik van Ware Plaats onder meer aan de hand van een voorbeeldhoroscoop door Theo Verwijst 


2021
Zaterdag 13 November:
Presentatie van het door Herman Beeren nieuw ontwikkelde astrologische reken-en tekenprogramma VULCANUS.


2020
Zaterdag 11 januari:
De horoscoop van Martin Luther King i.v.m. onze studie naar Eris-efemeriswaarden als heer van Taurus
 
Zaterdag 8 februari:
Paula Schreurs komt ons vertellen hoe zij de duiding van een horoscoop aanpakt naar aanleiding van haar nieuwe inzichten die o.a. in gang zijn gezet door de ontdekking van de planeet Eris.
Zaterdag 14 maart:
Deze zaterdag heeft helaas geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de ontwikkelingen rond het Corona virus!
 

2019
Zaterdag 12 januari:
Paula Schreurs komt vertellen over haar onderzoek naar "Eris"en de nieuwe kijk op de horoscopie die haar dit bracht.
 
Zaterdag   9 februari:
Uitnodiging: We gaan met elkaar kijken naar de verschillen in duiding bij het gebruik maken van de Eriswaarden voor Persephoné in een horoscoop van een Regiopersoon uit 2000.
Zaterdag 13 april:
Onderzoek aan de hand van 2 bekende horoscopen naar de Eris-efemeriswaarden als de heer van Taurus.
Zaterdag 9 maart:
Onderzoek aan de hand van 2 bekende horoscopen naar de Eris-efemeriswaarden als heer van Taurus.
Zaterdag 9 november:
Aan de hand van de horoscoop van Toos Damen (overleden op 10 maart 2018) zullen wij haar leven en werk beschouwen
 

2018
Zaterdag 17 november:
Studiebijeenkomst onder leiding van Karien van Deth
Waar vinden we de begrippen ervaren, groeien en bewust worden  eigenlijk in de horoscoop?
Zaterdag 13 oktober:
Studiebijeenkomst over de planeetkracht Vulcanus
Zaterdag 14 april:
Studiebijeenkomst ZB-horoscopen
Zaterdag 10 maart:
Lezing Paula Schreurs over het Object. 
Zaterdag 10 februari:
Studiebijeenkomst ZB horoscopen in de praktijk en die van Nelson Mandela in het bijzonder. Bijlagen van de horoscoop te verkrijgen via het secretariaat.
Zaterdag 13 januari: 
Studiebijeenkomst  Zuiderbreedte horoscopen.

2017
Jubileumviering op 14 oktober 2017
Een kort verslagje van deze viering met de lezing van Theo Ram jr. 'De school van Ram langs de maatlat', staat op het Forum
Regiodag op zaterdag 13 mei 2017
Het verslag van deze regiodag staat op het Forum
Zaterdag 11 maart 2017:
De stand van Eris in de horoscoop. De samenvatting van deze werkbijeenkomst staat op het Forum
Zaterdag 11 februari 2017:
De kwaliteit van de tijd. De tekst van deze werkbijeenkomst is toegestuurd aan de donateurs en evt. nog op te vragen. Zie ook het Forum.
Zaterdag 14 januari 2017 
De samenvatting van deze werkbijeenkomst staat op het Forum
Zaterdag 12 november: planeet(kracht) Mars
Samenvatting van de WvA werkbijeenkomst nov. 2016
Zaterdag 8 oktober: planeet(kracht) Venus
Samenvatting werkbijeenkomst oktober 2016
Aardekl
Buy AbilifyBuy AceonBuy AciphexBuy ActosBuy AdalatBuy AggrenoxBuy AlbenzaBuy AldactoneBuy AllegraBuy AlprostadilBuy AltaceBuy AmarylBuy AmoxilBuy AnafranilBuy AntabuseBuy AravaBuy ArcoxiaBuy AriceptBuy ArtaneBuy AsacolBuy AstelinBuy AtaraxBuy AugmentinBuy AvalideBuy AvaproBuy AveloxBuy AvodartBuy AzulfidineBuy BactrimBuy BenicarBuy BiaxinBuy BusparBuy BystolicBuy CalanBuy CarduraBuy CasodexBuy CefiximeBuy CeftinBuy CelebrexBuy CelexaBuy CenforceBuy ChloromycetinBuy CialisBuy CiproBuy ClarinexBuy ClaritinBuy CleocinBuy ClomidBuy CombivirBuy CopegusBuy CordaroneBuy CoregBuy CoumadinBuy CozaarBuy CrestorBuy CymbaltaBuy CytoxanBuy DeltasoneBuy DepakoteBuy DesyrelBuy DetrolBuy DiflucanBuy DiovanBuy DuphastonBuy DuricefBuy EffexorBuy ElavilBuy EldeprylBuy EpivirBuy EulexinBuy EvistaBuy ExelonBuy FamvirBuy FeldeneBuy FlagylBuy FlibanBuy FlomaxBuy FlonaseBuy FloxinBuy GeodonBuy GlucophageBuy GlucotrolBuy GlucovanceBuy GrifulvinBuy HytrinBuy HyzaarBuy IlosoneBuy ImdurBuy ImitrexBuy ImodiumBuy InderalBuy IndocinBuy KeflexBuy KemadrinBuy LamictalBuy LanoxinBuy LasixBuy LevaquinBuy LevitraBuy LexaproBuy LioresalBuy LipitorBuy LopidBuy LopressorBuy LozolBuy LuvoxBuy MegaslimBuy MestinonBuy MetaglipBuy MicardisBuy MicronaseBuy MicrozideBuy MinipressBuy MobicBuy ModureticBuy MotiliumBuy MotrinBuy MyambutolBuy MysolineBuy NaprosynBuy NeurontinBuy NexiumBuy NizoralBuy NolvadexBuy NoroxinBuy NorvascBuy OmnicefBuy OxytrolBuy PamelorBuy ParacetamolBuy ParlodelBuy PaxilBuy PenisoleBuy PeriactinBuy PersantineBuy PlavixBuy PonstelBuy PrandinBuy PrecoseBuy PrednisoneBuy PrevacidBuy PriligyBuy PrilosecBuy PrografBuy PropeciaBuy ProscarBuy ProtonixBuy ProvestraBuy RebetolBuy ReglanBuy RequipBuy RetrovirBuy RisperdalBuy RulideBuy SereventBuy SeroquelBuy SinemetBuy SinequanBuy SingulairBuy SporanoxBuy StarlixBuy StratteraBuy StromectolBuy SumycinBuy SupraxBuy SustivaBuy SymmetrelBuy TegretolBuy TenoreticBuy TerramycinBuy TofranilBuy TopamaxBuy TrandateBuy TrentalBuy TricorBuy TrileptalBuy UrispasBuy UroxatralBuy ValtrexBuy VantinBuy VasotecBuy VentolinBuy VermoxBuy ViagraBuy VigorelleBuy VigrxBuy VoltarenBuy VytorinBuy WondersleepBuy XenicalBuy ZanaflexBuy ZantacBuy ZebetaBuy ZestoreticBuy ZetiaBuy ZiacBuy ZithromaxBuy ZocorBuy ZofranBuy ZoloftBuy ZoviraxBuy ZyloprimBuy Zyrtec
AstronomicalClock
Zodiac klokkl
Web Analytics