wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

  • Pleiades largekl

Ontstaan

De Werkgemeenschap van Astrologen (WvA) is een landelijke groepering waarvan de wortels teruggaan tot het begin van de twintigste eeuw, toen in Nederland aan de astrologie een nieuwe geïnspireerde impuls werd gegeven. Pioniers van dit gedachtegoed waren A.E. Thierens, L. Knegt en Th.J.J. Ram, van wie laatstgenoemde de beweging in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog tot grote bloei bracht. De WvA wordt ook wel de "School van Ram" genoemd. Enkele mensen die in dezelfde geest hebben bijgedragen, zijn I. de Beer, C. Diegenbach en C.J. Snijders. Binnen de WvA is hun werk voortgezet door H. Cosman en J.C. Bakker. Terwijl de beweging in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de enige astrologische groepering in Nederland was, kenmerkt de WvA zich nu te midden van de andere groeperingen door een zeer eigen signatuur.

Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl