wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

  • Pleiades largekl

Geselecteerde artikelen uit URANIA

Bestanden downloaden via rechtermuisknop, en offline lezen, of de tekst online lezen door dubbelklikken. De teksten zijn in Adobe PDF formaat, en kunnen worden gelezen met de Acrobat Reader van Adobe. Bent u nog niet in bezit van een PDF reader? Download dan de Acrobat Reader van Adobe Systems.

  Chaos-Orde

Artikel van N. Letsch, Urania februari 1938

Duiding van het sprookje "De Zes Dienaren"

Artikel van F.R. Mason, Urania 1938

Theoretische Grondslagen van het Huizensysteem volgens APC

Artikel van ing. H. Cosman, Urania, oktober 1960

Grondprincipes der Astrologie, deel I, II en III

Artikel van ing. H. Cosman, Urania 1962

Bewijs uit het Ongerijmde

Artikel van ing. H. Cosman, Urania winternummer 1971

Over de Plaats van de Hypotetische Planeten

Artikel van ir. F.D. Tollenaar, Urania januari 1974, WvA

Konflikten en Komplexen

Artikel van J.C. Bakker, Urania, 1976/1977

Het Pars Fortunae in de Geboorte-horoskoop

Artikel van E.I.K. Esser, Urania, oktober 1977

Over Spiegelwerking, Octaafwerking en Polariteiten

Artikel van J.C. Bakker, Urania, april 1978/1979

Vragenrubriek - Over Majeure Aspecten

Artikel van ing. H. Cosman, Urania zomer 1979, WvA

Over Persefoné

Artikel van drs. P. Schreurs, Urania oktober/november 1979 WvA

Vragenrubriek - Over Spiegelassen

Artikel van ing. H. Cosman, Urania zomer 1980

De Planeetsymbolen

Artikel van drs. P. Schreurs, Urania, lente 1981, WvA

Astrologie en Innerlijke Ontplooing

Artikel van E.I.K. Esser, Urania, lente 1981

Het Pars als Verdwijnpunt

Artikel van P. Schreurs, Urania, herfst 1982

Het nut van de Subjektieve Cyclering

Artikel van E.I.K. Esser, Urania, zomer 1983

De Korte Gang

Artikel van P.Marks, Urania, herfst 1983

Subject Cyclering

Artikel van Y. Meesters, Urania, zomer en herfst 1984

De Mysterie Planeten

Artikel van Y. Meesters, Urania, zomer en herfst 1984

De vermeende Problematiek van de Transgressie-aspecten

Artikel van J. Bankert, Urania, zomer 1985-'86

Het verband tussen de Subjectieve Cyclus en de Objectieve Cycli

Artikel van J.C. Bakker, Urania, herfst 1985-'86

Muziek en Astrologie

Artikel van E.I.K. Esser, Urania, herfst en winter 1985-'86

De Betekenis van Eenzelfde Teken op Meerdere Sektorgrenzen en Onderschepte Tekens

Artikel van P. Schreurs, Urania, lente 1985

Vulcanus of Mercurius: Naamgeving van een Planeet

Artikel van Y. Meesters, Urania, herfst 1985-'86

Enige opmerkingen over Projectie en de Astrologie

Artikel van J. Bankert, Urania, winter 1985

De Wet van Zeven

Artikel van J. Knegt, Urania, lente 1986-'87

Wetenschap en Astrologie, een Transdisciplinaire Benadering (236k)

Artikel van Alain Negre, verschenen in drie nummers van Urania: jg.92 nrs.3 en 4 en jg.93 nr.1, juli en oktober 1998 en januari 1999

Techniek en Mystiek in de Astrologische School van Ram (135k)

Artikel van Paula Schreurs, verschenen in Urania jg.93 nr.3, juli 1999

Esoterische Astrologie en de Objectiviteit in de Astrologie (214k)

Artikel van Ingmar de Boer, verschenen in Urania jg.93 nr.4, oktober 1999

Logica, Taal En Betekenis In De Astrologische Duiding (114k)

Artikel van Ingmar de Boer, verschenen in Urania jg.95 nr 2, april 2001

De posities van de hypothetische planeten: geschiedenis en vooruitblik (569k)

Artikel van Ingmar de Boer, verschenen in Urania jg.96 nr.2, april 2002

De Wet Van Zeven: Haar Basis Voor Duiding In Het WvA-Systeem (56k)

Artikel van Ingmar de Boer, verschenen in Urania jg.98 nr 2, april 2004

Wetenschappelijke Waarheid in de Geboorteastrologie (569k)

Artikel van Chris Stubbs, verschenen in Urania jg.98 nr.3, juli 2004

De Prenatale Epoch (19924k)

Artikel van Chris Stubbs, verschenen in Urania jg.99 nr.1, januari 2005

Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl