wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

  • Pleiades largekl

Bijeenkomsten

 De WvA organiseert een aantal keren per jaar een landelijke bijeenkomst op de tweede zaterdag van de maand tussen 14.00 en 17.00. Zo'n bijeenkomst kan de vorm hebben van een lezing of een werkbijeenkomst. Donateurs ontvangen het tijdschrift URANIA, met artikelen over actuele onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Zie onder het kopje nieuwsbrieven op deze site voor tussentijdse informatie.


Onderling Contact

Voor donateurs bestaat tevens de mogelijkheid deel te nemen aan het Forum via deze website. De WvA wil graag het contact tussen donateurs onderling stimuleren en juicht het uitwisselen van kennis, ervaring en het delen van onderzoeksresultaten toe! De student in de astrologie kan bij de ABC docent met vragen terecht maar kan deze ook op het forum stellen.


OPROEP:VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

De W.v.A. bestaat bij de gratie van enthousiaste medewerkers. Het is onze wens nog lange tijd een platform te bieden aan astrologen en geïnteresseerde in de astrologie, om elkaar op die manier te inspireren en te motiveren.
Wij hebben medewerkers nodig, die actief willen meewerken aan het uitnodigen of inleiden van sprekers. U bent van harte welkom in onze hardwerkende en betrokken werkgroep!
Wij zijn op zoek naar mensen, die de WVA en de ABC-cursus op diverse plekken onder de aandacht willen brengen bij verschillende doelgroepen. Kortom we vragen allerlei soorten inzet om bekendheid te geven aan onze stichting.
Wilt u liever in een andere functie werken, laat het ons weten!
Velen van ons dragen al jaren hun steentje bij, soms zelfs een flinke steen aan: “De Werkgemeenschap voor Astrologen”. Uitbreiding van ons medewerkersbestand, zou dan ook zeer welkom zijn!

Bestuur W.v.A.Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl