wvalogo2.gif

Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

  • Pleiades largekl

De jaarlijkse donatie bedraagt

  • EUR 37,50 per persoon (EUR 20,- voor het kennismakingsjaar)
  • EUR 20,- voor studenten (op vertoon van OV-jaarkaart of studentenpas)
  • EUR 50,- voor echtparen (twee donateurs op één adres met één URANIA)
Donateurs ontvangen URANIA en kunnen gratis de bijeenkomsten bijwonen. Zij kunnen gebruikmaken van de bibliotheek en deelnemen aan de regionale groepen. Het donatiejaar loopt van januari tot en met december. U kunt donateur worden door uw bijdrage over te maken op bankrekening:
NL54 INGB 0000 5171 25;
ten name van Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Eemnes;
BIC INGBNL2A (onder vermelding van "donatie" en het jaartal), of u kunt zich opgeven via het formulier op onze site.

Aardekl
AstronomicalClock
Zodiac klokkl